032

Barcelona de Noche

Barcelona de Noche 14,9 cm x 10,4 cm

© Edicions A.Campaña, E-Barcelona (No. E 8.179) / ~1990er/s

Ähnliches Aussehen / Similar design:
siehe Übersicht / see overview

Nicht akzeptiert / not accepted:
Barcelona - vista desde el Tibidabo ... en un dia nublado (No. E 8.180)
(Blick vom Tibidabo an einem nebligen Tag /
viewed from mountain Tibidabo on a foggy day)